Son Güncelleme: Pazartesi, 18 Kasım 2019 06:40

 

 

Değerli A-Link Rusça Online Öğrencileri,

 

online rusca alink temelBu sayfada olduğunuza göre Rus dili eğitiminize devam edip Rusça dil bilginizi geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Öyle ise, sizi tebrik ediyorum ve sizin için hazırlamakta olduğum kapsamlı Temel Seviye dersleri ile bu isteğinizi karşılanacağını umuyorum.  

 

A-Link Başlangıç Seviye'nin tüm derslerine ücretsiz bir şekilde ulaşabilir onları tavsiye verildiği gibi çalışabilir A1 Seviye Sertifikasını  alabilirsiniz. 

 

Temel Seviye'de neler öğreniliyor diye merak ediyorsanız ve ilk önce başlıca konularını çalışmak istiyorsanız sizin için bu seviyenin alıştırmaları ile birlikte 17 dersini hazırladım. 

 

Bu sayfada Rusça Temel Seviye'nin video derslerine ulaşabilir, onları çalışabilir, takıldığınız konuları sorabilirsiniz. Bu sayfada yeniyseniz sadece derslerin tanıtım videoları görebilirsiniz. Derslerin tamamını görebilmek için tıklayın.

 

Uyarı! Bu sayfadaki dersler herhangi bir platformda paylaşılmasına izin verilmemektedir. 

 


 

MEVCUT OLAN DERSLERİN TAMAMINA NASIL ULAŞABİLİRİM (tıklayın)? 

  

Mevcut Ders Sayısı: 33

Tahmini Ders Sayısı: 100 - 120

Mevcut Derslerin Toplam Saati: 20:23:50

Mevcut Derslerde Öğrenilen Kelime Sayısı: 349

 

Son Eklenen Ders  

33. Ders (43:00) Alıştırma 24. - i Halini Yöneten Geçişli Fiillerle Örnek Cümleler / Упражнение 24. Примеры предложений с переходными глаголами, управляющими винительным падежом

 

  

 

A-Link Rusça Temel Seviye Dersleri

(Video Anlatım, PDF Formatına Ders Kitabı, Alıştırmalar Defteri, Sözlük)

 

Derslerin PDF kitabıSözlüğü ve Çalışma Defterini (Alıştırmalar) tam videolarının altında bulabilirsiniz

 

1. Ders (22:10) 

 - De Halindeki Tekil Sıfat ve Zamirler. Obje / Имена прилагательные и местоимения в предложном падеже. Объект

Tanıtım Dersi                     Tam Ders 

 

2. Ders (18:00)

Gövdesi Yumuşak ve Sert Harflerle Biten Sıfatlar / Имена прилагательные с основой на твёрдые и мягкие согласные / - De Halindeki Tekil Sıfat ve Zamirler. Obje / Имена прилагательные и местоимения в предложном падеже. Объект

Tanıtım Dersi                    Tam Ders

 

3. Ders (16:30)  

Чей, свой, самый, весь ve один Sözcüklerinin -de Hali Çekimleri / Слова чей, свой, самый, весь, один в предложном падеже

Tanıtım Dersi                     Tam Ders

 

4. Ders (23:40) 

- De Halindeki Tekil Sıfat ve Zamirler. Obje.  Sıfatlar. / Имена прилагательные и местоимения в предложном падеже. Объект. Упражнение 1. Прилагательные

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

5. Ders (31:00) 

Alıştırma 2. -De Halindeki Sıra Sayılarla Örnekler (Obje). / Упражнение 2. Примеры с порядковыми числительными в предложном падеже (объект)

Tanıtım Dersi                     Tam Ders

 

6. Ders (37:20) 

-de Halindeki İyelik Zamirleri ve ‘Kendi’ Zamiri ile Örnekler (Obje) / Примеры с притяжательными местоимениями и местоимением «свой» в предложном падеже (объект)

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

7. Ders (26:00) 

-de Halindeki İşaret Sıfatları ile Örnekler (Obje) / Примеры с указательными местоимениями в предложном падеже (объект)

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

8. Ders (33:30) 

-de Halindeki ‘Самый’, ‘один’ ve ‘весь’ Sözcükleri ile Örnekler (Obje) / Примеры со словами «самый», «один» и «весь» в предложном падеже (объект)

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

9. Ders (32:30) 

Edatlı (-de) Halin Bulunma Durumu. ‘В’, ‘на’ Yer Edatları. / Предложный падеж в значении места. Предлоги места ‘в’ , ‘на’

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

10. Ders (18:50)  

‘В’, ‘на’ Yer Edatları ile Okuma Çalışması / Текст для работы с предлогами места ‘в’ , ‘на’

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

11. Ders (33:50) 

Alıştırma 7. Edatlı Hal Bulunma Durumundaki İsimleri Tanıtan Sözcükler / Упражнение 7. Слова, описывающие существительные в предложном падеже в значении места

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

12. Ders (34:00) 

Edatlı Hal Bulunma Durumunu Yöneten Fiiller / Глаголы, управляющие предложным падежом в значении места

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

13. Ders (26:00) 

Alıştırma 8. Bulunma, Bekleme ve Oturma Fiilleri ile Örnekler / Упражнение 8. Примеры с глаголами местонахождения, ожидания и проживания

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

14. Ders (21:20) 

Alıştırma 9. Çalışma, Okuma ve Alışveriş (Değiş Tokuş) Fiilleri ile Örnekler / Упражнение 9. Примеры с глаголами трудовой деятельности, обучения и совершения обмена

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

15. Ders (24:30) 

Alıştırma 10. Yemek Yeme, Eğlence ve Bilgi Edinme Fiileri ile Örnekler / Упражнение 10. Примеры с глаголами принятия пищи, развлечения и получения информации

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

16. Ders (40:00)          

Alıştırma 11. Performans Gösterme, Hareket, Konumlandırma Fiilleri ve ‘Katılmak’ Fiili ile Örnekler / Упражгнение 11. Примеры с глаголами выступления, движения, позиционными глаголами и глаголом «участвовать»

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

17. Ders (53:00) 

Edatlı Halin Zaman Bildiriminde Kullanımı / Предложный падеж в значении времени

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

18. Ders (31:30) 

Edatlı Halin Zaman Konusu İçin Okuma Çalışması / Текст для работы с предложным падежом в значении времени

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

19. Ders (50:00) 

Edatlı Halin Diğer Kullanım Durumları / Другие значения предложного падежа

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

20. Ders (39:50) 

Edatlı Halin Kısa Özeti ve Ek Bilgi / Краткий обзор предложного падежа и дополнительная информация

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

21. Ders (29:30)  

‘Который’ İlgi Zamiri ile Bileşik Cümleler / Сложные предложения с относительным местоимением «который»

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

22. Ders (40:00)  

Edatlı Haldeki ‘Который’ İlgi Zamiri ile Bileşik Cümleler / Сложные предложения с относительным местоимением «который» в предложном падеже

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

23. Ders (33:00)  

Zamir ve Cansız Tekil İsimlerin -i Hali. Cümle Ögeleri ve Söz Dizimi / Личные местоимения и неодушевлённые существительные в единственном числе в винительном падеже. Члены предложения и порядок слов в предложении

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

24. Ders (52:00)    

- i Halindeki Cansız Tekil İsimleri Tanıtan Sözcükler (Niteleyiciler). ‘Kendini’ Zamiri /
Слова, описывающие неодушевлённые существительные в единственном числе в винительном падеже (определения). Местоимение ‘себя’

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

 

25. Ders (54:00)  

1. Kısım: - i Halindeki Canlı Tekil İsimleri Tanıtan Sözcükler.

2. Kısım: -de ve -i Hallerini Yöneten Ortak Fiiller. Alıştırma

Слова, описывающие одушевлённые существительные в единственном числе в винительном падеже. Общие глаголы, управляющие предложным и винительным падежами

Tanıtım Dersi                      Tam Dersin 1. Kısmı2. Kısmı

 

26. Ders (50:30)   

- i Halini Yöneten Geçişli Fiiller (1. Bölüm) / Переходные глаголы, управляющие винительным падежом (1-я часть)

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

27. Ders (36:30)   

Alıştırma 20. - i Halini Yöneten Geçişli Fiillerle Örnek Cümleler / Упражнение 20. Примеры предложений с переходными глаголами, управляющими винительным падежом

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

28. Ders (1:00:30)   

- i Halini Yöneten Geçişli Fiiller (2. Bölüm) / Переходные глаголы, управляющие винительным падежом (2-я часть)

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

29. Ders (49:00)  

- i Halini Yöneten Geçişli Fiiller (3. Bölüm) / Переходные глаголы, управляющие винительным падежом (3-я часть)

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

30. Ders (47:00)  

- i Halini Yöneten Geçişli Fiiller (4. Bölüm) / Переходные глаголы, управляющие винительным падежом (4-я часть)

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

31. Ders (44:00)  

Alıştırma 23. - i Halini Yöneten Geçişli Fiillerle Örnek Cümleler / Упражнение 23. Примеры предложений с переходными глаголами, управляющими винительным падежом

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

32. Ders (51:00)  

- i Halini Yöneten Geçişli Fiiller (5. Bölüm) / Переходные глаголы, управляющие винительным падежом (5-я часть)

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

33. Ders (43:00)  

Alıştırma 24. - i Halini Yöneten Geçişli Fiillerle Örnek Cümleler / Упражнение 24. Примеры предложений с переходными глаголами, управляющими винительным падежом

Tanıtım Dersi                      Tam Ders

       

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #22 Albina 18-11-2019 15:18
Гулинар Халилова, чтобы получить доступ к полным урокам, поддержите, пожалуйста, наш проект alinkrusca.com/.../alinkrusca_a2_hakkinda.pdf
0 #21 Гулинар Халилова 18-11-2019 06:58
почему пишет Видео недоступно. Автор ограничил доступ к видео. Крым. Это про Tam dersleri
+1 #20 Albina 10-09-2019 08:39
Mahmut Bey, güzel yorumunuz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalımda sizin ilerlemenizi izlemek ve birbirinden harika yorumlarınızı okumak çok keyifli oluyor (smile) Derslerimin size bu kadar faydalı olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Ben de size iyi dersler ve eğitiminizde başarılar dilerim (thanks) (smile)
+1 #19 Mahmut 31-08-2019 12:43
Merhaba hocam, yaklaşık 3 aydan beri tek başıma Rusça öğrenmeye çalışıyorum. Takip ettiğim ve çalışmalarından yararlandığım birçok saygıdeğer hocamız var. Hepsine çok teşekkür ederim. Ezberimde binlerce kelime ve cümle var. Ama yapılan çalışmalar belli bir disiplinle kolaydan zora doğru gidilmediği için beyindeki bilgiler çok karmaşık. Sitenizle yeni karşılaştım ve yaklaşık olarak 4 saat boyunca inceledim. Tek kelimeyle sitenize bayıldım. Şimdi Rusça dilini en başından çalışmaya başladım.Rusça ile ilgili çok fazla çalışma yapan arkadaş var ama sizin kadar işini bu kadar disiplinli ve mükemmel yapan bir öğretmene rastlamadım. Öğrettiğiniz her şeyin kalıcı hafızada kalabilmesi için duygusal zeka tekniğini kullanıyorsunuz. Bu harika bir yöntem. Yaptığınız çalışmalar, verdiğiniz emekler, kullandığınız öğretim teknikleri gerçekten takdire şayan. Çalışmalarınızdan, emeklerinizden ötürü sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın kat kat artması dileğiyle, hürmetler eder saygılarımı sunarım.
+1 #18 Albina 07-08-2019 06:46
Zeki, merhaba. şuanda derslerin tam sayısını kestirmek zor. ben 100 ders civarında planlıyorum ama gerekirse çok daha fazla yapabilirim. önemli olan size gerektiği bilgileri net ve anlaşılır bir şekilde aktarabilmek ve bol bol pratik yaptırmaktır. Seviye standartlarına göre bu seviye için 180-200 saat gerekiyor. Sanırım benim derslerim bu kadar olacak.
Hazır derslerin (şuanda, 7.8.19 tarihinde 19 ders var) tamamına ulaşmak için detaylı bilgiler alinkrusca.com/.../alinkrusca_a2_hakkinda.pdf
0 #17 zeki 04-08-2019 10:15
Merhaba Alina hocam,
temel seviye dersleri kaç videodan oluşacak dersin tam videolarını nasıl edinebilirim?
teşekkür ederim.
-1 #16 Albina 23-07-2019 10:20
GÖKHAN ÇAĞAY, 100 civarında. haftada 1-2 yeni ders ekleniyor.
0 #15 GÖKHAN ÇAĞATAY 22-07-2019 16:53
HOCAM A2 DE 16. VİDEODAN GİDİYORSUNUZ KAÇ VİDEODAN OLUŞACAK? BENDE ALMAK İSİYOUMM
0 #14 Albina 22-05-2019 06:04
Talip, teşekkür ederim. tamamı yok, hazırlıyorum yavaş yavaş. takipte olun (smile)
0 #13 Talip 20-05-2019 23:31
Hocam temel seviye derslerinizin tamamı var mi ? Varsa tamamını satın almak istiyorum. Yoksa ne zaman biterse o zaman