Son Güncelleme: Cumartesi, 10 Ekim 2020 22:26

 

Ders İçeriği

 

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi. Harfler Аа, Оо, Уу, Бб, Вв, Гг

2. Kişi Adılı

3. Burada - orada

4. Bu - şu

5. Diyalog. Merhabalaşma

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM

 


  

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi

 

Rus dilinde 33 harf var. Ancak ses sayısı çok daha fazladır. Bunun nedeni, aynı harfin sözcük içindeki pozisyonuna göre farklı şekillerinde okunmasıdır.


Rus ünsüzleri sesli (yumuşak) ve sessiz (sert) olmak üzere iki gruba ayrılır.


Ünlüler ise; yumuşak (ince) ve sert (kalın) ünlüler gibi iki gruba bölünür, yumuşak (ince) ünlüler de kendi içinde ayrıca tek sesli ve çift sesli ünlüler olmak üzere ayrılır.

 

Biz bu derste 3 sert (kalın) ünlü ve 3 sesli (yumuşak) ünsüz harf ve onların seslerini öğreneceğiz

 


Аа - [a] - ses [a]       Оо - [o] - ses [o]      Уу - [u] - ses [u]

Бб - [be] - ses [b]     Вв - [ve] - ses [v]     Гг - [ge] - ses [g]

 

Alıştırma


баба, вава, гага, бобо, вово, гого, бубу, вуву, гугу

 

  

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

2. Kişi Adılı  

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.

 

ru adillar 1. Şahıs

Tekil Ben - я [ya]
Çoğul Biz - мы [mı]

 

2. Şahıs
Tekil Sen - ты [tı]
Çoğul Siz - вы [vı]

 

3. Şahıs
Tekil O (eril) - он [on]
Tekil O (dişil) - она [aNA]
Tekil O (orta) - оно [aNO]
Çoğul Onlar - они [aNİ]

 

Rusça’da kişi adılı sadece canlı isimler için değil, tüm cansız objelerin yerine de kullanılabilir.

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Burada - Orada

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.

 

tut tam

burada – тут [tut]                                                      

buradayım – я тут [ya tut]                                          
buradasınız – вы тут [vı tut]                                       
o (dişil) burada – она тут [aNA tut]                             
buradalar – они тут [aNİ tut]

buradalar – они тут [aNİ tut]

 

  

orada – там [tam]

oradasın – ты там [tı tam]
o (eril) orada – он там [on tam]
oradayız – мы там [mı tam]

 

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

4. Bu - Şu /O

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.


to eto ru

 bu – это [Eta]                                                           

Это Иван. Он тут.                                                   
[Eta İvan. on tut]                                                      
Bu, İvan. O burada.                                                 

 

Это лампа. Она (лампа) тут.                                 
[Eta LAMpa. oNA (LAMpa) tut]                               
Bu bir lamba. Lamba burada.                                

 

Это дом. Он (дом) тут.
[Eta dom. dom tut]
Bu bir ev. Ev burada.

 

Это папа. Он (папа) тут.                                      
[Eta PApa. PApa tut]                                               
Bu bir baba. Baba burada.                                     

 

 

şu, o – то [to]

То Ира. Она там.
[to İra. aNA tam]
O, İra. O orada.

 

То вода. Она (вода) там. 
[to vaDA. oNA (vaDA) tam].
Şu sudur. Su orada.

 

То мама. Она (мама) там. 

[to MAma. aNA (MAma) tam].
O bir anne. Anne orada.

 

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum)  yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyalog. Merhabalaşma

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.


zdravstvuytie kak dela

- Здравствуйте! Как Ваши дела? 

[ZDRAstvuytie! kak VAşı diLA?]
Merhaba. Nasılsınız?

 

- Здравствуй! Спасибо, хорошо. Как твои дела?
[ZDRAstvuy! spaSİba, haraŞO. kak tvaİ diLA?]
Merhaba. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?

 

 

 

- Спасибо, тоже хорошо.
[spaSİba, TOjı haraŞO]
Teşekkür ederim, ben de iyiyim.

 

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum)  yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 

 

2. Ders 

 

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz